ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Προφίλ Επικοινωνία Δυναμικό
Υπηρεσίες
Εκδηλώσεις
Σύνδεσμοι

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
PALSO
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Brititsch Council
Instituto Italiano
f
Instituto Cervantes
Institut Francais
GOTHE Institut
Δείτε εδώ σχόλια και γνώμες
από μέλη, μαθητές και αποφοιτήσαντες από το κέντρο μας

Π.Μελά 75 - Κουφάλια Θεσσαλονίκης - τηλ. 23910 53324, Τηλ. & fax: 23910 21258 - e mail: sfetoudi@pel.forthnet.gr


BDC FG
ARISTON PROJECT for PARENTS only
Κύκλοι σπουδών
Συνεργάτες - Σχόλια
Βραβεύσεις
Σημεία υπεροχής
Photo gallery  
Τα νέα του CLUB μας


English version